Fel att debitera patienter som tackat nej till vaccin

Region Kalmar får kritik för att ha tagit ut en avgift av patienter som vid vaccinationstillfället tackat nej till ett vaccin mot covid-19.

Bild på chefsJO Erik Nymansson Fotograf: JOChefsJO Erik Nymansson (bild: Pernille Tofte)

En man och hans fru hade bokat tid för vaccination mot covid-19 i Kalmar. De kom till den bokade tiden, men när de fick veta vilket vaccin de skulle få valde de att tacka nej till vaccinet och gick därifrån. Regionen debiterade dem då 400 kronor för uteblivet besök. Paret menar att de inte har uteblivit från besöket och därför inte ska debiteras.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen är det möjligt för regioner och kommuner att ta ut avgifter från patienter som uteblir från avtalade sjukvårdsbesök.

– Jag inser att det är bekymmersamt för regionen när patienter som har bokat tid väljer att inte genomföra vaccinationen, särskilt om tillgången på vaccin är begränsad, men den aktuella situationen kan inte anses innefattas i det i lagtexten valda uttrycket ”uteblir från avtalade besök”. Uttrycket för närmast tanken till den situationen att patienten över huvud taget inte har inställt sig, säger chefsJO Erik Nymansson.

Det framgår också av patientlagen att sjukvård så långt det är möjligt ska utformas och genomföras i samråd med patienten. I det här fallet hade patienterna inte i förväg fått information om vilket vaccin som skulle komma att erbjudas.

– Jag anser inte heller att det är förenligt med de grundläggande kraven inom hälso- och sjukvården på frivillighet, information och delaktighet att patienter som tackar nej i den situationen drabbas av en avgift, säger chefsJO Erik Nymansson.

ChefsJO är kritisk mot att regionen debiterat en avgift för de patienter som infunnit sig en avtalad tid, men tackat nej till det vaccin de då erbjudits.

För mer information kontakta byråchef Dan Johansson, 08-786 50 97, dan.johansson@jo.se

Läs hela beslutet

Senast uppdaterad 2021-11-17