Granskning av en påstådd samordning vid prövningen av framställningar om utlämnande av uppgifter som rör covid-19

JO Per Lennerbrant har granskat en påstådd samordning mellan åtta kommuner och en region vid prövningen av framställningar om utlämnande av uppgifter som rör covid-19. Granskningen har även avsett andra närliggande frågor.

Bild på JO Per Lennerbrant Fotograf: Foto: Pernille TofteJO Per Lennerbrant (foto: Pernille Tofte)

Granskningen har gjorts med anledning av en anmälan om att vissa kommuner i Södermanlands län och Region Sörmland samordnat sina beslut om att inte lämna ut uppgifter om antalet personer inom äldreomsorgen som drabbats av covid-19.

Anmälan riktade sig mot åtta kommuner och en region (Eskilstuna kommun, Flens kommun, Gnesta kommun, Katrineholms kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Strängnäs kommun, Trosa kommun och Region Sörmland). Av utredningen framgår att fyra av de anmälda kommunerna den 9 april 2020 fick in en begäran från en journalist om en sammanställning av de nämnda uppgifterna.

Enligt JO ger utredningen en bild av att personer i ledande befattning i flera av kommunerna och i regionen drog upp riktlinjer för hur framställningarna skulle hanteras. JO kan dock inte slå fast att de formella besluten med anledning av framställningarna fattades på osakliga grunder.

Omständigheterna runt det beslut som fattades i en av kommunerna (Gnesta kommun) är dock sådana att det finns en risk för att det kan uppfattas som att beslutet inte fattades på ett objektivt sätt. Enligt JO innebär det att regeringsformens krav på objektivitet inte iakttagits. Den tillförordnade kommunchefen, som var den som fattade beslutet, kritiseras för det.

JO kritiserar också Region Sörmland för att ha gallrat en allmän handling utan att det fanns rättsligt stöd för det och regiondirektören i regionen för att han raderade tre mejl efter att de begärts ut.

– Det som kommit fram genom utredningen visar på en bristande förståelse och respekt hos personer i ledande befattning i flera av kommunerna och i regionen för den grundlagsfästa rätten att ta del av allmänna handlingar och för den viktiga roll som medierna spelar för granskningen av offentlig verksamhet. De diskussioner som fördes har varit olämpliga och jag har förståelse för att det uppkommit misstankar om att kommunerna och regionen önskat begränsa insynen i sin verksamhet, säger JO Per Lennerbrant i en kommentar till beslutet.

– – – – – – – –

JO Per Lennerbrant är tillgänglig för mediakontakter under torsdagen den 10 juni 2021. För mer information kontakta föredragande Olle Molin, 08-786 51 70, olle.molin@jo.se eller informationsansvarig Anders Jansson, 08-786 50 98, anders.jansson@jo.se

Läs hela beslutet

Senast uppdaterad 2021-06-10