Ingen JO-kritik mot Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Efter ett inslag i SVT:s program Uppdrag granskning fick JO in ett flertal anmälningar mot Länsstyrelsen i Gävleborgs län för bristande tillsyn av djurskyddet på en fastighet i Hudiksvall. JO avslutar nu sin utredning.

Bild på JO Katarina Påhlsson Fotograf: JOJO Katarina Påhlsson

Många av anmälningarna till JO handlade om att länsstyrelsen varit passiv och inte utfört sitt uppdrag som tillsynsmyndighet enligt djurskyddslagstiftningen.

– JO granskar främst att myndigheterna följer de lagar och regler som styr deras verksamhet, t.ex. att en handläggning varit snabb och rättssäker. Normalt tar JO inte ställning till om en myndighets bedömning är riktig i sak, säger justitieombudsmannen Katarina Påhlsson.

JO har tittat på tillsynsärenden och anmälningar som rör den aktuella verksamheten i Hudiksvall från 2016 och framåt. Dessutom har JO tagit del av länsstyrelsens kontrollrapporter och förelägganden mot djurhållaren.

Utredningen visar att länsstyrelsen har genomfört flera djurskyddskontroller och följt upp konstaterade brister med nya kontroller eller förelagt djurhållaren att rätta till bristerna. Utifrån vad JO kan se har länsstyrelsen också hanterat alla anmälningar mot djurhållningen som kommit in.

– Efter min genomgång kan jag utifrån mitt uppdrag som JO konstatera att det inte finns tillräcklig anledning för mig att vidta någon ytterligare åtgärd. Jag har därför skrivit av anmälningarna, säger JO Katarina Påhlsson.

Läs hela beslutet

Senast uppdaterad 2020-05-11