Inspektion av Polismyndigheten, lokalpolisområde Örebro

Den 26 och 27 oktober 2022 genomför JO en inspektion av lokalpolisområde Örebro. Inspektionen är en del av JO Per Lennerbrants breda granskning av polisens tillämpning av bestämmelser om kroppsvisitation och husrannsakan i fordon.

Per Lennerbrant är tillgänglig för mediakontakter under inspektionen. Han kontaktas via föredraganden Leo Nilsson Nannini, 072-207 66 81. 

Läs mer om inspektionerna

Senast uppdaterad 2022-10-26