Inspektion av tillståndsenheten vid socialnämnden i Helsingborgs kommun

Den 1-2 december 2021 inspekterar JO Per Lennerbrant och medarbetare tillståndsenheten vid Socialnämnden i Helsingborgs kommun. Inspektionen sker i JO:s lokaler.

Senast uppdaterad 2021-11-24