Inspektion av häktet Nacka

JO återupptar fysiska inspektioner inomhus.

Bild på JO Katarina Påhlsson Fotograf: JOJO Katarina Påhlsson (bild Pernille Tofte)

JO Katarina Påhlsson inspekterar den 31 augusti och den 1 september 2021 Kriminalvården, häktet Nacka. Det är den första fysiska inspektionen inomhus sedan pandemins utbrott våren 2020 av en verksamhet som har i uppdrag att ta hand om frihetsberövade människor. Inspektionen är en del av JO:s verksamhet för att förebygga tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning av frihetsberövade personer (Opcat-verksamheten).

För att inte bidra till smittspridningen av covid-19 har JO under de senaste 18 månaderna anpassat sin inspektionsverksamhet. JO har gjort färre inspektioner än vanligt och har använt delvis nya metoder för de inspektioner som genomförts, bl.a. har enkäter och elektronisk kommunikation använts i större utsträckning. Det går dock inte att helt ersätta inspektioner på plats med den typen av metoder, särskilt inte när det gäller verksamheter där människor hålls frihetsberövade. Det har därför varit angeläget för JO att återuppta den fysiska inspektionsverksamheten så snart som möjligt.

Bedömningen just nu är att det, under vissa förutsättningar, är möjligt att arbeta med fysiska inspektioner på ett sätt som är förenligt med ansvariga myndigheters rekommendationer rörande smittskydd. JO följer utvecklingen av smittspridningen och prövar kontinuerligt och i varje enskilt fall förutsättningarna för att göra fysiska inspektioner.

Läs mer om Opcat-verksamheten

Senast uppdaterad 2021-09-01