Inspektioner av kriminalvården och Polismyndigheten

Den  23-25 november 2021 genomförs två Opcat-inspektioner av Kriminalvården, häktet Karlstad och Polismyndigheten, polisregion Bergslagen, arresten Karlstad.

Inspektionen leds av enhetschefen Gunilla Bergerén. Föredragandena  Johanna Fransson, Eva Fridén, Lovisa Svenaeus och Elin Schmid deltar också liksom JO:s expert i psykologi Knut Sturidsson.

Inspektioner