Protokoll från JO:s inspektion av Kriminalvården, häktet Göteborg

JO har genomfört en inspektion av häktet i Göteborg med särskilt syfte att granska de intagnas möjligheter till kontakter med omvärlden genom elektronisk kommunikation, besök och försändelser.

Läs inspektionsprotokollet