JO Per Lennerbrant fortsätter granskningen av polisens användning av kroppsvisitation och husrannsakan i fordon

Den 1 och 2 februari inspekterar JO Per Lennerbrant lokalpolisområde Luleå-Boden. Granskningen är den tredje i en inspektionsserie.

JO Per Lennerbrant Fotograf: Foto: Pernille TofteJO Per Lennerbrant (foto: Pernille Tofte)

– Inspektionen i Luleå-Boden är inte motiverad av någon särskild händelse där. Jag besöker flera områden och vill på så sätt få ett underlag för att på ett generellt plan kunna uttala mig om polisens tillämpning av bestämmelserna om kroppsvisitation och husrannsakan i fordon, säger JO Per Lennerbrant.

Inspektionsserien har sin grund i att JO får förhållandevis många klagomål om att polisen, utan anledning, har kroppsvisiterat en person eller gjort en husrannsakan i ett fordon för att söka efter vapen eller andra farliga föremål. 

Tidigare inspektioner har skett i Linköping och Örebro. Ta del av protokollen från dessa inspektioner nedan.

JO Per Lennerbrant är tillgänglig för mediakontakter under inspektionen. Han kontaktas via föredraganden Sophia Häggmark Elmér, 076-133 91 99. 

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ.

Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen för en period om fyra år. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.

Läs mer om inspektionerna