JO Per Lennerbrant fortsätter sin granskning av polisens användning av kroppsvisitation och husrannsakan i fordon

Granskningen, som inleddes med en inspektion i Linköping i juni, fortsätter den 26 och 27 oktober 2022 med en inspektion av lokalpolisområde Örebro.

Bild på JO Per Lennerbrant Fotograf: Foto: Pernille TofteJO Per Lennerbrant. (foto: Pernille Tofte)

JO får förhållandevis många klagomål om att polisen har kroppsvisiterat en person eller gjort en husrannsakan i ett fordon för att söka efter vapen eller andra farliga föremål utan att det, enligt anmälarens uppfattning, har funnits grund för åtgärden.

JO Per Lennebrant har därför beslutat att göra en bred granskning av polisens tillämpning av bestämmelser om kroppsvisitation och husrannsakan och de angelägna rättssäkerhetsfrågor som är kopplade till det. Inom ramen för denna granskning görs ett antal inspektioner.

– Syftet med inspektionsserien är att jag ska få ett underlag för att på ett generellt plan kunna uttala mig om polisens tillämpning av bestämmelserna om kroppsvisitation och husrannsakan i fordon. Att den kommande inspektionen görs i Örebro är inte motiverad av någon särskild händelse, säger Per Lennerbrant.

Läs mer om JO:s inspektioner

Tidigare inspektioner i serien

Senast uppdaterad 2022-09-28