JO Per Lennerbrant inspekterar Säkerhetspolisen

Inspektionen äger rum i Stockholm den 30 och 31 augusti 2022 och gäller Säkerhetspolisens handläggningstider i ärenden om medborgarskap och uppehållstillstånd som har remitterats från Migrationsverket.

Bild på JO Per Lennerbrant. Foto: Pernille Tofte Fotograf: Foto: Pernille TofteJO Per Lennerbrant (foto: Pernille Tofte)

När Migrationsverket handlägger ärenden om medborgarskap eller uppehållstillstånd inhämtar de i vissa fall yttranden från Säkerhetspolisen. JO Per Lennerbrant har i en tidigare granskning konstaterat att handläggningstiderna hos Säkerhetspolisen är för långa och uttalat att han kommer att följa frågan. Länk till beslut i dessa ärenden med dnr 659-2019 och 790-2019 finns nedan.

– Inom ramen för min tidigare granskning uppgav Säkerhetspolisen att man vidtagit åtgärder för att korta handläggningstiderna. Min inspektion syftar till att undersöka om Säkerhetspolisen kommit till rätta med problemen eller om ytterligare åtgärder behövs, säger JO Per Lennerbrant.

Frågor besvaras av föredragande Olle Molin, 08-786 51 70 eller olle.molin@jo.se. Det går också bra att ringa JO:s presstelefon på 08-786 51 00.

Läs mer om inspektioner

Relevanta beslut

Senast uppdaterad 2022-08-30