JO granskar Norrköpings kommun

JO Per Lennerbrant granskar Norrköpings kommuns arbete med att upptäcka brott mot välfärdssystemen

Bild på JO Per Lennerbrant Fotograf: Foto: Pernille TofteJO Per Lennerbrant. (foto: Pernille Tofte)

Granskningen görs mot bakgrund av uppgifter som JO fått om att Norrköpings kommun anställt en säkerhetsutredare som ska utveckla metoder för att motverka och upptäcka brott mot välfärdssystemen. I utredarens uppgifter ingår att bedriva fysisk spaning mot enskilda som tar emot försörjningsstöd.

Kommunstyrelsen och Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i Norrköpings kommun har uppmanats att yttra sig över frågor med koppling till dessa uppgifter.

– Vad som har kommit fram väcker frågor om utredningsarbetet är förenligt med grundlagens skydd mot intrång i den personliga integriteten och rätten till privatliv i Europakonventionen. Jag vill därför ha kommunens syn på detta, säger justitieombudsmannen Per Lennerbrant i en kommentar till granskningen.

Nämndernas yttranden ska ha kommit in till JO senast den 14 december 2022.

JO:s frågor till Norrköpings kommun

Senast uppdaterad 2022-10-12