JO i möte om frihetsberövades rättigheter

Justitieombudsmännen träffade representanter för det svenska civilsamhället.

Bilder på de fyra justiteombudsmännen Fotograf: JOChefsJO Eriks Nymansson, JO Thomas Norling, JO Katarina Påhlsson och JO Per Lennerbrant (foto: Pernille Tofte)

Den 19 oktober träffade chefsJO Erik Nymansson och övriga ombudsmän 16 representanter för det svenska civilsamhället i ett dialogmöte om frihetsberövade människors rättigheter. Vid mötet diskuterades bl.a. barns och ungdomars trygghet och säkerhet i Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem. En annan fråga som lyftes var hur corona-pandemin påverkat möjligheterna för intagna i Migrationsverkets förvar och Kriminalvårdens häkten och anstalter att ta emot besök från frivilligorganisationer.

JO håller regelbundna dialogmöten med civilsamhället om situationen för frihetsberövade människor sedan våren 2020. Bland de inbjudna finns bl.a. människorättsorganisationer, organisationer som bedriver besöksverksamhet och patient- och brukarorganisationer. Flera av deltagarna är s.k. paraplyorganisationer, dvs. de representerar flera andra organisationer och förbund. Mötena är en del av JO:s förebyggande verksamhet som nationellt besöksorgan enligt protokollet till FN:s tortyrkonvention, Opcat.

Läs mer om Opcat

Senast uppdaterad 2021-10-20