JO-initiativ om bristen på platser inom Kriminalvården

Under senare tid har medierna rapporterat om brist på lediga platser inom Kriminalvården. Det har vid flera tillfällen medfört att häkten inte kunnat ta emot häktade utan de har placerats i polisens arrester istället.

ChefsJO Elisabeth Rynning. Foto: Pernille Tofte. Fotograf: JOChefsJO Elisabeth Rynning. Foto: Pernille Tofte.

Liknande information har kommit fram vid JO:s inspektioner. ChefsJO Elisabeth Rynning har därför beslutat att öppna ett initiativärende för att utreda vilka konsekvenser beläggningssituationen inom Kriminalvården får för de frihetsberövade.

– Enligt rättegångsbalkens huvudregel ska en häktad utan dröjsmål föras till häkte. Det är allvarligt att bristen på platser i landets häkten leder till att detta grundläggande krav inte uppfylls och att de häktade blir kvar i polisarrester, säger chefsJO Elisabeth Rynning.

JO har nyligen träffat representanter för Kriminalvården och myndigheten ser inte några tecken på att belastningen på häktena kommer att minska. Det ansträngda läget kommer att fortsätta åtminstone fram till sommaren och i vissa fall hanteras detta genom att två intagna placeras i samma cell.

– Ett första steg i utredningen kommer vara en kartläggning av beläggningssituationen i arrester, häkten och anstalter och därefter kommer vi att genomföra riktade inspektioner, säger Elisabeth Rynning.

--------------------

Kontakt: Karl Lorentzon, biträdande enhetschef, 08-786 58 53, karl.lorentzon@jo.se

Senast uppdaterad 2019-03-14