JO inspekterar handläggningen av vapenärenden i Stockholm

JO Per Lennerbrant har beslutat att inspektera Polismyndighetens handläggning av vapenärenden.

Bild på JO Per Lennerbrant Fotograf: Foto: Pernille TofteJO Per Lennerbrant (foto: Pernille Tofte)

JO har de senaste åren följt utvecklingen när det gäller Polismyndighetens handläggningstider i vapenärenden.

I november 2019 genomförde JO Per Lennerbrant en inspektion och granskade handläggningen av vapenärenden vid rättsavdelningen, rättsenhet Mitt. En tid därefter uttalade JO Per Lennerbrant att han avsåg att fortsätta att granska handläggningstiderna genom inspektioner hos Polismyndigheten. På grund av risken för spridning av sjukdomen covid-19 har en sådan inspektion hittills inte varit möjlig att genomföra.

­­– Det är angeläget för mig att återuppta den planerade inspektionsverksamheten. Jag har också den senaste tiden märkt av en tydlig ökning av antalet klagomål på polisens handläggning av vapenärenden, säger JO Per Lennerbrant.

Inspektionen kommer att äga rum den 10 och 11 november 2021 och avse Polismyndighetens handläggning vid rättsavdelningen i Stockholm.

Senast uppdaterad 2021-09-29