JO kritiserar Polismyndigheten för oacceptabelt lång handläggningstid i felparkeringsärenden

Bild på JO Per Lennerbrant. Foto: PernilleTofte Fotograf: Foto: Pernille TofteJO Per Lennerbrant. Foto: Pernille Tofte

Efter en anmälan till JO granskades två ärenden om felparkeringsavgift. Sakförhållandena i ärendena var okomplicerade och det fanns inte behov av kompletteringar eller ytterligare uppgifter. Handläggningstiden i det ena ärendet var över två år och i det andra ärendet nästan två år. Under stora delar av den tiden hade ärendena varit liggande hos Polismyndigheten utan att någon arbetat med dem. JO kritiserar Polismyndigheten för den långa och passiva handläggningstiden, som stått i strid med förvaltningslagens krav på hur ett ärende ska handläggas.

Ärendena hade handlagts vid Polismyndighetens rättsenhet Syd. Utredningen visar att rättsenhet Syd har ett mycket stort antal ärenden som väntar på att avgöras och att handläggningstiden där i allmänhet är närmare två år.

– Det är angeläget att ett felparkeringsärende handläggs i enlighet med förvaltningslagens skyndsamhetskrav bl.a. eftersom fordonets ägare är skyldig att betala felparkeringsavgiften även om han eller hon inte godtar parkeringsanmärkningen. Situationen är bekymmersam och Polismyndigheten bör på ett bättre sätt kunna använda sina samlade resurser så att handläggningstiderna för felparkeringsärenden blir godtagbar, säger JO Per Lennerbrant i en kommentar till beslutet.

Läs hela JO-beslutet

Senast uppdaterad 2020-01-29