JO kritiserar Sveriges ambassad i Iran

JO Per Lennerbrant riktar kritik mot Sveriges ambassad i Teheran för att, med anledning av covid-19-pandemin, ha kontrollerat kroppstemperaturen på personer som skulle besöka ambassaden.

Bild på JO Per Lennerbrant Fotograf: Foto: Pernille TofteJO Per Lennerbrant (foto: Pernille Tofte)

Bakgrunden till kritiken är regeringsformens skydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp. I den mån en myndighet ska få genomföra sådana ingrepp mot enskilda måste det finnas stöd i lag.

Det är huvudsakligen två frågor som JO Per Lennerbrant tar upp i beslutet, dels om Sveriges grundlag är tillämplig vid en svensk utlandsmyndighet, dels om temperaturtagningen är att betrakta som ett kroppsligt ingrepp.

– Den kroppsliga integriteten är särskilt skyddsvärd. Jag menar att det skulle strida mot fundamentala principer för hur en svensk myndighet ska agera och kunna få oacceptabla konsekvenser för enskilda om utlandsmyndigheterna inte behöver respektera grundlagens skydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp, säger JO Per Lennerbrant.

Även om temperaturtagningen genomförts på ett sätt som för de flesta antagligen inte uppfattats som särskilt integritetskänsligt har åtgärden inneburit en undersökning av besökarens kropp. Besökaren kan ha behövt göra delar av kroppen tillgänglig för kontrollanten, t.ex. genom att ta av sig en huvudbonad eller flytta på något klädesplagg. Grundlagsskyddet gäller även för mindre kroppsliga ingrepp som detta. 

–  Genom det sätt ambassaden utformat sin information och det faktum att ambassaden inte erbjudit några alternativ till fysiska besök kan kontrollen inte anses ha varit frivillig. Min samlade bedömning är att det har varit fråga om ett påtvingat kroppsligt ingrepp i regeringsformens mening, säger Per Lennerbrant.

– Jag har förståelse för att ambassaden velat värna om sin personal, men temperaturtagning som ett villkor för att få besöka en ambassad kräver stöd i lag. Något sådant lagstöd finns inte, avslutar JO Per Lennerbrant.

JO Per Lennerbrant är tillgänglig för frågor från media under eftermiddagen. Han kontaktas via Anders Jansson, 08-786 50 98, anders.jansson@jo.se.

Läs hela beslutet

Senast uppdaterad 2022-05-05