JO utreder Södertälje kommuns bakgrundskontroller av anställda och arbetssökande

JO Per Lennerbrant har beslutat att i ett initiativärende utreda Södertälje kommuns beslut att genom s.k. utvidgade bakgrundskontroller granska om anställda och arbetssökande hos kommunen lagförts för viss brottslighet.

Bild på JO Per Lennerbrant Fotograf: Foto: Pernille TofteJO Per Lennerbrant (foto: Pernille Tofte)

JO har fått uppgifter om att Södertälje kommun beslutat att genom s.k. utvidgade bakgrundskontroller granska om anställda och arbetssökande hos kommunen bl.a. har lagförts för viss brottslighet. Kontrollerna ska omfatta alla anställda inom kommunen och sökande till samtliga tjänster.

Kommunstyrelsen i Södertälje kommun har uppmanats att yttra sig över ordningen med bakgrundskontroller.

– Vad som har kommit fram väcker frågor om kontrollerna är förenliga med grundlagens skydd mot intrång i den personliga integriteten. Jag vill därför ha kommunens syn på detta, säger justitieombudsmannen Per Lennerbrant i en kommentar till beslutet.

Kommunens yttrande ska ha kommit in till JO senast den 25 november 2022.

Senast uppdaterad 2022-09-29