JO yttrar sig över SOU 2019:50

ChefsJO Elisabeth Rynning har yttrat sig över slutbetänkandet Fusk vid antagning till högskoleutbildning – vad händer sen? (SOU 2019:50). 

Läs hela remissyttrandet