JO yttrar sig över SOU 2021:35

JO Katarina Påhlsson yttrar sig över betänkandet En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring (SOU 2021:35). 

Läs hela remissyttrandet

Senast uppdaterad 2021-09-29