JO yttrar sig över Socialstyrelsens rapport

ChefsJO Elisabeth Rynning har yttrat sig över Socialstyrelsens rapport Otillåten egendom och hot inom den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården.

Läs hela yttrandet

Senast uppdaterad 2018-05-04