JO yttrar sig över betänkandet SOU 2018:75

JO Cecilia Renfors har yttrat sig över betänkandet Vissa polisfrågor – säkerhet vid förhör samt kränkningsersättning (SOU 2018:75)

Läs hela yttrandet

Senast uppdaterad 2019-01-16