JO yttrar sig över betänkandet SOU 2017:100

JO Cecilia Renfors har yttrat sig över betänkandet Beslag och husrannsakan – ett regelverk för dagens behov (SOU 2017:100)

Läs hela yttrandet

Senast uppdaterad 2018-04-20