JO yttrar sig över betänkandet SOU 2017:104

ChefsJO Elisabeth Rynning har yttrat sig över betänkandet Etikprövning – en översyn av reglerna omforskning och hälso- och sjukvård (SOU 2017:104).

Läs hela yttrandet