JO yttrar sig över betänkandet SOU 2018:05

JO Thomas Norling har yttrat sig över betänkandet Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet (SOU 2018:05).

Läs hela yttrandet

Senast uppdaterad 2019-09-05