JO yttrar sig över betänkandet SOU 2018:14

JO Thomas Norling har yttrat sig över betänkandet Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen – en utvärdering (SOU 2018:14).

Läs hela yttrandet