JO yttrar sig över betänkandet SOU 2018:25

ChefsJO Elisabeth Rynning har yttrat sig över betänkandet Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25)

Läs hela yttrandet

Senast uppdaterad 2018-09-20