JO yttrar sig över betänkandet SOU 2018:70

ChefsJO Elisabeth Rynning har yttrat sig över betänkandet En arvsfond i takt med tiden – En översyn avregelverket kring Allmänna arvsfonden (SOU 2018:70).

Läs hela yttrandet

Senast uppdaterad 2019-03-15