JO yttrar sig över betänkandet SOU 2019:19

JO Thomas Norling har i dag yttrat sig över betänkandet Belastningsregisterkontroll i arbetslivet – behovet av utökat författningsstöd (SOU 2019:19)

Läs hela yttrandet

Senast uppdaterad 2019-09-20