JO yttrar sig över betänkandet SOU 2022:2

JO Katarina Påhlsson har yttrat sig över betänkandet En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner (SOU 2022:2).

Läs hela yttrandet

Senast uppdaterad 2022-05-16