JO yttrar sig över delbetänkandet Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott (SOU 2022:37)

JO Thomas Norling har i dag yttrat sig över delbetänkandet Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott. Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott (SOU 2022:37).

Läs hela yttrandet

Senast uppdaterad 2022-09-30