JO yttrar sig över delbetänkandet Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel (SOU 2022:19)

JO Per Lennerbrant har yttrat sig över över delbetänkandet Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel (SOU 2022:19).

Läs hela remissyttrandet

Senast uppdaterad 2022-09-13