JO yttrar sig över departementspromemorian Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen

JO Thomas Norling yttrar sig över departementspromemorian Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen (Ds 2021:24).

Läs hela remissyttrandet

Senast uppdaterad 2021-09-30