JO yttrar sig över hemställan från Polismyndigheten om ändring i lagen om kvalificerade skyddsidentiteter

JO Per Lennerbrant har yttrat sig över hemställan från Polismyndigheten om ändring i lagen om kvalificerade skyddsidentiteter. 

Läs hela yttrandet