JO yttrar sig över lagrådsremissen Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet

JO Katarina Påhlsson har yttrat sig över utkastet till lagrådsremiss Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet. 

Läs hela remissyttrandet