JO yttrar sig över promemorian Ds 2017:53

JO Cecilia Renfors har yttrat sig över promemorian Rätten till offentlig försvarare – Genomförande av EU:s rättshjälpsdirektiv (Ds 2017:53)

Läs hela yttrandet

Senast uppdaterad 2018-03-05