JO yttrar sig över promemorian Ds 2017:62

JO Lars Lindström har yttrat sig över promemorian Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation (Ds 2017:62)

Läs hela yttrandet

Senast uppdaterad 2018-03-07