JO yttrar sig över promemorian Ds 2018:23

JO Lars Lindström har yttrat sig över promemorian Ds 2018:23, Vissa frågor om barnpornografibrottet och om avskaffad preskription för allvarliga brott mot barn

Läs hela yttrandet

Senast uppdaterad 2018-09-17