JO yttrar sig över promemorian Ds 2018:35

JO Cecilia Renfors har i dag yttrat sig över promemorian Polisens tillgång till uppgifter från signalspaning (Ds 2018:35)

Läs hela yttrandet

Senast uppdaterad 2018-11-09