JO yttrar sig över promemorian Ds 2021:37

JO Katarina Påhlsson har i dag yttrat sig över departementspromemorian Förbättrad hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet (Ds 2021:37).

Läs hela yttrandet

Senast uppdaterad 2022-03-18