JO yttrar sig över promemorian Effektivare förfarande och utökad kontroll vid verkställighet av fängelsestraff med fotboja

JO Katarina Påhlsson har yttrat sig över promemorian Effektivare förfarande och utökad kontroll vid verkställighet av fängelsestraff med fotboja.

Läs hela remissyttrandet