JO yttrar sig över promemorian En utökad möjlighet att söka efter vapen och andra farliga föremål

JO Per Lennerbrant yttrar sig över promemorian En utökad möjlighet att söka efter vapen och andra farliga föremål (Ds 2020:23).

Läs hela remissyttrandet