JO yttrar sig över promemorian Förlängning av föreslagna tidsgränser för häktning

JO Per Lennerbrant har yttrat sig över justitieutskottets promemoria Förlängning av föreslagna tidsgränser för häktning.

Läs hela remissyttrandet