JO yttrar sig över promemorian Förordningsändringar för att motverka fusk med stöd vid korttidsarbete

ChefsJO Elisabeth Rynning har yttrat sig över promemorian Förordningsändringar för att motverka fusk med stöd vid korttidsarbete. 

Läs hela remissyttrandet