JO yttrar sig över promemorian Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen

ChefsJO Erik Nymansson yttrar sig över promemorian Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Läs hela remissyttrandet

Senast uppdaterad 2021-10-28