JO yttrar sig över promemorian Fortsatt giltighet av begränsningsförordningen och förordningen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

ChefsJO Elisabeth Rynning yttrar sig över promemorian Fortsatt giltighet av begränsningsförordningen och förordningen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. 

Läs hela remissyttrandet