JO yttrar sig över promemorian Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar

ChefsJO Elisabeth Rynning har yttrat sig över promemorian Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar – Ny lag om kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar (Ds 2019:20). 

Läs hela remissvaret