JO yttrar sig över promemorian Tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19

JO Thomas Norling har yttrat sig över promemorian Tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19.

Läs hela remissyttrandet