JO yttrar sig över promemorian Viss kompletterande nationell reglering för utfärdande av digitala covid-bevis

ChefsJO Elisabeth Rynning yttrar sig över promemorian Viss kompletterande nationell reglering för utfärdande av digitala covid-bevis. 

Läs hela remissyttrandet