JO:s granskning av pressträffen om Palmeutredningen redovisas den 22 juni 2021

Bild på JO Per Lennerbrant Fotograf: Foto: Pernille TofteJO Per Lennerbrant (foto: Pernille Tofte)

JO Per Lennerbrant har i ett särskilt ärende utrett vissa rättssäkerhetsfrågor som aktualiserades med anledning av den pressträff som hölls den 10 juni 2020 då åklagaren redovisade sitt beslut att lägga ned förundersökningen om mordet på statsminister Olof Palme. JO:s beslut kommer att göras tillgängligt på JO:s webbplats under förmiddagen den 22 juni 2021.

____________

JO Per Lennerbrant kommer vara tillgänglig för mediakontakter under tisdagen den 22 juni 2021. För mer information kontakta föredragande Mattias Karlsson, 08-786 61 87, mattias.karlsson@jo.se

Senast uppdaterad 2021-06-21